KVALITETSPOLICY

Det som genomsyrar vårt arbetssätt är noggrannhet och kontinuitet. Det är grunden för vår kvalitetssäkring. Vi vill att våra kunder ska känna sig nöjda med den lokalvård som de har beställt.

Vi arbetar enligt vårt kvalitetssäkringssystem. I det finns tydliga rutiner:

Läs mer >>
 
 
 
 
 
VI VÄNDER OSS TILL KUNDER INOM SÅVÄL PRIVATA SOM OFFENTLIGA MILJÖER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Städse AB  |  Telefon: 073-63 40 177  |  E-post: info@stadse.se  |  Adress: Sankt Eriksgatan 16, 112 39 Stockholm